OMSTILLINGSVILLIGHED

2014-02-01 11.21.44-Lyng-snow ny

På de fleste arbejdspladser ved man, hvor vigtigt det er med omstillings villighed og evnen til at lære af fejltagelser.

Efter hvad der foregår på Borgen må man konstatere, at der er rigtig mange lighedspunkter med hvad der sker ude i den virkelige verden (altså der hvor man lever med konsekvenserne af diverse forsøg fra skiftende regeringer)

Har politikerne – der normalt ikke har for vane at overse tiltag, der kan gøre deres liv mere økonomisk bekvemt når de trækker sig tilbage – mon overset nødvendigheden af at få vedtaget en lov, der anerkender svimmelhed som arbejdsskade for folketingsmedlemmer?

De skal trods alt hver dag forsøge at danne sig et overblik over hvem der er partifæller og hvem der er modstandere. I perioder skal de huske at opdatere time for time. Ikke så mærkeligt at det kan knibe med tid til også at sætte sig ind i hvad de udtaler sig om – for slet ikke at tale om hvad de vedtager.

Eneste faste holdepunkt er, at politikere fortrinsvis har tendens til at rykke mod højre.

VILD MED DEMOKRATI

2013-10-18 17.55.21-parykbusk

Hvis ikke vi har en fælles holdning til, hvor vi vil hen – en fælles målsætning og vision – giver demokrati ingen mening. Selv med en given målsætning og eksperter til at vejlede, er det formentlig kun en illusion at forestille sig, at det kan fungere på sigt.

Hvordan stemmer vi:

I meget lille målestok er vi i øjeblikket vidne til, hvordan demokrati fungerer i praksis. For de af os, der følger med i Vild med Dans, er det frustrerende at se, hvordan konceptet ødelægges ved denne sæsons afstemninger. Nogen af os mente, at det handlede om at danse godt eller gøre forrygende fremskridt eller sprudle af danseglæde. Men vi må sande, at de kriterier bestemt ikke deles af alle stemmer…

Andres penge:

Jeg har i dag i Berlingske læst artiklen: “Det er faktisk ikke jeres penge”. Der opereres med, at der er 4 måder at bruge penge på. Og bruger vi egne midler til noget vi selv har valgt, tænker vi nøje over hvordan de skal benyttes. Men bruger eksempelvis politikere andres penge på noget, de selv har valgt, er de langt mere large. Og erfaringen viser, at netop politikere besidder en ekseptionel evne til at spendere kolossale mængder af penge. Samtidig har de en stærkt svigtende evne til at erindre hvad de stod for INDEN de blev valgt og et ufatteligt behov for at sætte et individuelt fodspor i historien.

Ringe erfaring + meget ringe risiko = yderst begrænset ansvarsfølelse

Det er næppe nyt. Men sammenholdt med, at mange af vore politikere aldrig har været i kontakt med arbejdsmarkedet (og heller ikke satser på at komme det – måske forhandlinger undtaget), at rigtig mange af vore politikere ikke har indsigt i det, de er sat til at forvalte, så er det en uheldig kombination. De vil – som mennesker nu engang er skruet sammen (og ikke af ond vilje) – ikke have noget særligt nøjeregnende forhold til millioner og milliarder. Og hvad nytter det så, at de muligvis bliver rådgivet af dygtige og erfarne embedsmænd, hvis vi sammenligner disses gennemslagskraft med dommernes i Vild med dans?

Så end ikke demokratiet sikrer os rationelle beslutninger – For de fleste mennesker vil følelser overtrumfe logik. Øv!

hanne – der er vild med (tanken om) demokrati og ikke har alternative forslag

FEST I HJEMMET

2013-09-25 13.59.31-small kogler

Jeg anede ikke, at alt ville blive så sjovt og at jeg skulle møde så mange nye mennesker hele tiden.

Det var ikke til at forudse, at noget så enkelt som NemId kunne kobles med en eventyrlig interessant idé fra det offentlige – at alle ældre, der især har ét til fælles – nemlig at de hverken interesserer sig for, har erfaring med, eller forstår sig på den digitale verden (dertil kommer at de ofte ser dårligt og kan have vanskeligt ved at huske og tungt ved at lære), skal gøres afhængig af deres færdigheder på en pc. Fantastisk spændende sammenkobling. Et sandt satanisk eksperiment udtænkt af geniale og ambitiøse politikere, der bestemt ikke mangler fantasi!

Jeg forestiller mig, at jeg fyldte 94 i sidste uge. For første gang i de seneste år er jeg fuld af fortrøstning. Jeg har godt nok gigt i hænderne og synet er ikke hvad det har været. Men ensom føler jeg mig bestemt ikke mere. Min nabo, der stadig har kontakt med sit ene oldebarn (bosiddende i USA) har lige ringet og fortalt, at vi også i dag kan regne med mange timers besøg fra det offentlige.

I går var der først en langtidsledig der, som alle de andre ditto, er omskolet til edb administrator. Hun havde ikke tidligere erfaring med edb. Men hun kan se hvad der står på skærmen og allerede der er hun noget bedre hjulpet end jeg. Hun skulle opgradere min pc til at bruge den nyeste version af Java. Det skal alle hele tiden have af sikkerhedsmæssige årsager. Det var så hyggeligt. Da maskinen låste for hende (det gør den også altid for mig (og for alle andre jeg kender)), ringede hun til kommunen efter hjælp. De kunne ikke finde ud af at guide hende over telefonen, så de sendte en mere kyndig ud. Det var en der i flere år med varierende succes selv (og af egen interesse) havde benyttet en pc. Men det er åbenbart ikke så nemt, for han kunne heller ikke finde ud af hvorfor maskinen låste, så han ringede til den offentlige forvaltning efter hjælp. Sådan fortsatte det til der var flere søde mennesker end jeg husker nogensinde at have haft på besøg samtidig – fødselsdage medregnet.

Selvfølgelig ville jeg gerne have lavet kaffe til dem for at gøre det hele endnu mere festligt, men den slags kan jeg desværre ikke længere – ligesom så meget andet. I forhold til maskinens ve og vel forekom det nu også fuldstændig inferiørt. Nå, men resultatet var efter nogle timers arbejde, at det blev besluttet, at jeg skulle have en ny pc. Det er vi mange der får ganske ofte. Et par gange har det endda været samme type, så der var nogle af tasterne jeg kunne genkende. Men normalt må min hjemmehjælper (der egentlig skulle hjælpe mig med at skære maden ud så jeg kan spise den), hjælpe mig med at lære at tænde for min pc. Længere når vi sjældent – men jeg føler alligevel at jeg gør fremskridt. Og det gjorde min hjemmehjælp også – men så blev hun desværre udskiftet. Men på den måde er der jo rigtig mange mennesker der lærer at betjene både min og deres egen pc.

Nu er det ikke sådan at jeg aldrig bliver trist over, at der ikke er tid til, at jeg kan få mad (skidtet der ligger alle vegne generer kun når jeg snubler i nullermændene, for alderdommen er mig nådig – jeg ser det ikke). Men når jeg så føler sulten gnave i maven, trøster jeg mig med, at også for politikere og de ansatte i den sociale forvaltning, kan computere være nogle genstridige bæster. Her er det trygt, at de så kan ringe til deres IT afdelinger, der kommer og løser problemerne – når de kan. Det er jo vigtigt at de har mest muligt tid til at sørge for alle os der har brug for deres hjælp. Men de er godt nok heldige, at de ikke skal bestille deres aftensmad og putning til natten på deres pc. Men visse goder skal de jo også have.

I dag kommer der nogen for at afinstallere den Java de installerede i går og så installere den gamle. For NemId virker ikke med den nye version. Og jeg kan ikke længere ringe til socialkontoret om hjælp. Jeg skal skrive – elektronisk. Men jeg skal altid først vente på, at nogen kommer og løser problemerne med min ind logning. Så lærer de mig hvordan jeg gør. Og så kommer de igen hver dag og husker mig på hvordan det var jeg skulle gøre.

Jeg regner med, at det bliver en rigtig festlig dag igen i dag!

SPEKULATION

2013-09-07 11.32.09-gul blomst efterår

Jeg så helt tilfældigt, at der i Ordbog over det Danske Sprog står, at ordet POL kan anvendes, dels om hovedemnet i en sag, dels om hver af to yderligheder eller holdninger.

ETIK viste sig at være noget med læren om den rette handling.

Det i udtale nært beslægtede ord POLITIK omhandler videnskaben om eller indsigt i, hvad der angår statens styrelse, de offentlige anliggender. Det kan også anvendes om det program, den fremgangsmåde og det princip, en stat, et parti eller en politiker følger. Det sidste er formentlig en forældet anvendelse af ordet, da det tilsyneladende er de færreste politikere der følger andet end meningsmålinger og egne bankkonti.

Jeg spekulerer på om Danmark havde været et anderledes sted at bo, hvis man ikke havde valgt at stave POLITIK med to I-er. Hvis det i stedet hed POLETIK. Men måske havde det blot yderligere polariseret politikernes virke og etik?

Hvad en politiker spekulerer over og på hvilket grundlag de handler tror jeg, at det er bedst ikke at vide for meget om…