SPEKULATION

2013-09-07 11.32.09-gul blomst efterår

Jeg så helt tilfældigt, at der i Ordbog over det Danske Sprog står, at ordet POL kan anvendes, dels om hovedemnet i en sag, dels om hver af to yderligheder eller holdninger.

ETIK viste sig at være noget med læren om den rette handling.

Det i udtale nært beslægtede ord POLITIK omhandler videnskaben om eller indsigt i, hvad der angår statens styrelse, de offentlige anliggender. Det kan også anvendes om det program, den fremgangsmåde og det princip, en stat, et parti eller en politiker følger. Det sidste er formentlig en forældet anvendelse af ordet, da det tilsyneladende er de færreste politikere der følger andet end meningsmålinger og egne bankkonti.

Jeg spekulerer på om Danmark havde været et anderledes sted at bo, hvis man ikke havde valgt at stave POLITIK med to I-er. Hvis det i stedet hed POLETIK. Men måske havde det blot yderligere polariseret politikernes virke og etik?

Hvad en politiker spekulerer over og på hvilket grundlag de handler tror jeg, at det er bedst ikke at vide for meget om…