POLITISKE LÆGER

2015-07-22 19.53.02 Hvid kornel

Jeg har – i den elektroniske udgave af Dagens Medicin – kommenteret under artiklen – Lad fagligheden råde. https://dagensmedicin.dk/lad-fagligheden-raade/#comment-1004639

Denne kommentar er nu fjernet. Det hører med til ”historien” at jeg er betalende abonnent på Dagens Medicin, dels for at kunne læse den, dels for at have mulighed for at kommentere. (Jeg har selvfølgelig lagt den op igen, så må vi se hvor længe den overlever denne gang).

Dette forhold er ikke mindst interessant, fordi det samme skete for mig for et år siden, hvor jeg også fik slettet en kommentar, der var kritisk overfor den pågældende artikel. Det lykkedes heller ikke andre patienter, der forsøgte sig, at komme til orde hos mediet, der fungerer talerør for læger.
https://ingentingellermindre.com/2019/03/12/dagens-medicin-censurerer/

Hvis – hvad jeg må formode – nogen har klaget over min kommentar, er det så tilstrækkeligt til, at Dagens Medicin fjerner den? Eller har de mon vurderet, at den ikke er tilstrækkelig faglig (og hvordan gør de det)? Eller beskytter de blot læger imod enhver form for kritik?

Nogen gange benyttes påberåbelse af faglighed som et skjold for uvidenhed. Eksempelvis hvis argumenter ikke tåler nærmere analyse. Men hvad er faglighed?  For det er jo helt evident ikke alle læger, der er enige med Andreas Rudkjøbing, for så havde ingen patienter udleveringstilladelse til eksempelvis Thyroid. Og WHO havde ikke en helt anden definition af sygdomme under samlebegrebet ME, end visse danske læger har.

Så faglighed og evidens er ifølge Andreas Rudkjøbing åbenbart visse danske lægers særegne mening.

Faglighed er ikke udtryk for at alle mener det samme. Især ikke indenfor videnskab. Det kan dække over en betydelig divergens i begrundede opfattelser. Men begrebet kan desværre blive brugt på en ulykkelig og diktatorisk måde, når man som her, lige pludselig bliver mere optaget af at mene det rigtige, end af hvad der gavner patienterne. Dermed benyttes begrebet faglighed til at afskære diskussion, der kan føre til øget viden. Er det hvad der er sket i forbindelse med min kommentar – et tydeligvis uønsket bidrag. Visse lægers “faglighed” er tilsyneladende så stor, at de end ikke har hverken behov for eller lyst til at vide, hvad patienterne oplever. Der ønskes ikke diskussion eller dialog. Tilsyneladende eksekveres der derimod  politiks styring – blot ikke af politikere, men af læger qua deres medie – Dagens Medicin.

Eller sagt med andre ord, når eksempelvis fire anerkendte udenlandske forskere rejser kritik af en vedtagen behandlingsform, er det så ikke også faglighed? Og bør det så ikke være netop organer som Dagens Medicins opgave, også at sætte fokus på dette? Omtalt her i en kronik, (som Dagens Medicin ikke ønskede at bringe, med henvisning til manglende faglighed, trods de videnskabelige artikler der henvises til har gennemgået peer review, men som der heldigvis var plads til i Sundhedspolitisk Tidsskrift): https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/3017-logisk-kortslutning-i-behandlingen-af-stofskiftesyge.html

De få dominerende læger, der under ingen omstændigheder ønsker nogen form for dialog, er tydeligvis ikke klar over, i hvor høj grad de ødelægger patienternes tillid til og respekt for lægestanden som helhed. Og begge dele er rigtig trist.

Her er min forbudte/uønskede kommentar:

Hanne Uhlig 
26/02/2020 kl. 07:25

Kære Andreas Rudkjøbing

Du har en pointe her. Evidens er godt i forbindelse med lægelig behandling – men som du selv er inde på – langt fra altid til stede.

Men at forhindre mennesker, der føler sig hjulpet af en given behandling, der over tid (+100 år) har vist sig virksom – eller rettere – opleves virksom af patienter, med manglende evidens som begrundelse, er hjerteløst.

Og når der – som eksempelvis ved benyttelse af thyroid, fra lægelig side argumenteres med, at TSH supprimeres – og det angiveligt skulle være farligt for een, der er i behandling mod lavt stofskifte, trods denne ikke har forhøjede T3 eller T4 værdier, ja det er et argument uden evidens. Tværtimod er der videnskabelige undersøgelser fra udlandet, der viser, at dette ikke har betydning.

Du/endokrinologer argumenterer imod manglende evidens, med argumenter der mangler evidens. Og det væsentlige her er, at du/I ikke lader tvivler (for læger er vel stadig nysgerrige efter hvad patienter oplever?) komme patienterne, der føler sig godt hjulpet, til gode.

Det er godt nok vanskeligt at forholde sig seriøst til.

Og skulle der så for evigt mangle evidens på behandlinger, som patienter oplever hjælper dem – er det så sådan, at evidens er hævet over at patienter føler sig hjulpet? For bivirkningsprofilen for bl.a. Thyroid og cannabidiol er ikke større end alternativernes – altså de bud der har været økonomisk interesse i at skaffe evidens for.

Mvh Hanne Uhlig

Og en tilføjelse:

Hanne Uhlig
26/02/2020 kl. 07:48

I øvrigt bør det vel lige nævnes, at de patienter der får Thyroid, kun kan få det, qua deres udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Det er jo ikke noget de henter på Christiania…

Mvh Hanne Uhlig