DAGENS MEDICIN CENSURERER

2013-09-07 11.32.09-gul blomst efteraar

Dagens Medicin, sundhedssektorens førende nyhedsmedie, øver censur og forhindrer dermed en demokratisk diskussion…

I forbindelse med en artikel i Dagens Medicin har jeg skrevet nedenstående. Min kommentar er ikke blevet godkendt og jeg har lagt samme kommentar på deres Facebookside under artiklen. Her kan mine FB-venner læse den (hvorfor det er et tilfælde at det blev opdaget). For alle andre er den censureret væk. Hvis det skulle have interesse, kan I herunder læse, hvad læger ikke må få indsigt i…?
Hanne Uhlig 08/03/2019 kl. 19:12
Din kommentar afventer godkendelse.
Kære Andreas Rudkjøbing, Troels Krarup Hansen og Anders Beich
Det er jo en trist udvikling der bliver skitseret. Hvorfor mon det dog sker?
I som læger påberåber jer, at der er videnskabelig evidens bag jeres råd. Men når patientforeninger (SOS Ingenmandsland og Stofskiftesupport) beder om at få denne forelagt, sker det ikke.
Hvordan skal det så være muligt at forholde sig til denne evidens?
Patienter oplever at der er virkningsfuld medicin, der har været benyttet i rigtig mange år. For cannabis’ vedkommende over 1000 og for thyroid over 100 år. Det har fungeret udmærket hidtil.
Kunne patienternes og politikernes oprør mod lægernes diktatur skyldes, at lægerne ikke rigtig disker op med den efterlyste evidens for deres påstande. Samtidig med at praktisk erfaring viser det modsatte af hvad lægerne mener er videnskab?
Cannabis? Jamen hvorfor er det lige, at det er vigtigt om en cancerpatient kan blive afhængig? Er det ikke mere vigtigt, at de bedst muligt overlever sygdom og behandling? Er det ikke vigtigt at de får adgang til den medicin som de føler sig bedst hjulpet af? Skal der ikke gøres ALT for at afhjælpe deres vanskelige forløb? Ikke mindst set i lyset af, at denne behandling ikke er specielt bekostelig for samfundet.
I denne sammenhæng kunne det være interessant at vide, hvorfor det ikke er noget problem for læger at udskrive morfica til de samme patienter, der formodes at blive afhængige af cannabis? Jeg har opfattelsen, at også det kan give afhængighed. Men jeg er helt med på, at der ligger et problem i ansvarsfordelingen. Det er ikke rimeligt at I som læger skal tage ansvar for uforudsete risici ved behandling med medicin, hvor der ikke er dokumentation for hvilke interaktioner der kan forekomme. Det er også en ulykkelig situation.
Men så er der Thyroid? Hvorfor må stofskiftesyge ikke blive behandlet på en måde, der kan bringe dem tilbage i arbejde og i det hele taget give dem livskvalitet tilbage? Hvordan kan det være mere skadeligt end at ligge i sin seng dagen lang? Og/eller at have et elendigt immunsystem og dertil ofte en depression (som I villigt behandler med “lykkepiller”)?
Måske er det opfattelsen af Videnskaben der er et problem. Er den blevet løsrevet fra fakta?
Og hvad er der blevet af lægernes forpligtigelse til at hjælpe patienter til det bedst mulige liv?
Jeg tillader mig her at indsætte et par punkter fra Lægeforeningens etiske principper
Patientrettet ansvar
1. Lægen skal fremme sundhed og livskvalitet hos sin patient.
3. Lægen skal indleve sig i patientens situation og i sin behandling tage udgangspunkt i patientens ønsker og værdier.
7. Lægen skal respektere patientens ret til selvbestemmelse. Frivilligt, informeret samtykke skal være udgangspunktet for behandling.
Vi er som stofskiftepatienter kommet dertil, hvor vi føler at det er mere end godt, at vi har politikerne.
Med venlig hilsen en sygeplejerske og stofskiftesyg
Uddrag fra artiklen i Dagens Medicin:
“Uden at tage stilling til det konkrete forslag fra Blixt, vurderer sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), også, at der er brug for at imødekomme stofskiftepatienterne.”
Artiklen kan læses her (opret evt. prøveabonnement):