LIGE GODT

2013-11-25 15.03.04 svampe darker closer

Vi stræber efter et samfund hvor alt er lige godt. Vi begejstres over den smukke tanke, at vi skal være alt favnende – herunder skal København i 2015 udspringe som den mest inkluderende by i verden! Inkluderende hvad? At alt er lige godt?

Vi oplever almen glæde over idéen om denne utopi med et mål der ikke er målbart. Men har vi også en tendens til at overse, at vi under processen bliver historieløse og ligegyldige overfor vores kulturelle baggrund, vores fortid og tidligere værdier?

Historien starter her og nu!

Resultat kan hurtigt vise sig at være et land og et folk uden kulturelle værdier – Jeg er ikke sikker på at det er særlig godt…